.

Gasedo plyn provádí výchozí, provozní revize, zkoušky a kontroly:

 • domovní plynovody - médium zemní plyn (rodinné domy, bytové a činžovní domy, nebytové prostory a provozovny)
 • plynové spotřebiče s výkonem do 50kW - plynná paliva (zemní plyn, propan butan)
 • přípojky pro veřejnou potřebu
 • nízkotlaké a středotlaké plynovody - propan butan (rodinné, bytové, činžovní domy)
 • nízkotlaké a středotlaké plynovody - propan butan (užitné prostory vozidel, obytná vozidla,  obytné přívěsy a maringotky)
 • tlakové stanice propan butan
 • odstranění závad zjištěných při revizi

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelné kontroly a revize. Většina plynových rozvodů je provedena rozebiratelnými (šroubovými) spoji. Tento způsob vyhovoval svítiplynu a není vhodný pro zemní plyn, jelikož u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu. Proto doporučujeme provádění pravidelných revizí a kontrol plynového zařízení, popř.provedení jeho rekonstrukce.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřená osoba.

Intervaly kontrol plynových zařízení:

 • servisním technikem spotřebiče – 1 x za rok
 • kontroly plynových rozvodů – 1x za rok
 • revize plynových zařízení - 1 x za 3 roky
 • tlaková zkouška plynovodu - platnost max. 6 měsíců

Pro objednání revize popř. další informace a Vaše dotazy, nás kontaktujte  e-mailem info@gasedo.cz, nebo telefonicky na čísle 603 449 189.