.

Detektor CO2 nebo detektor CO?

   0 Comments
Detektor CO2 nebo detektor CO?

Detektor CO2 nebo detektor CO?

V dnešní době naleznete nespočet diskuzí na téma preventivní zabezpečení domu / bytu pro případ úniku "CO2". Cítili jsme potřebu uvést některé komentáře na pravou míru, zejména na diskusních fórech a sociálních sítích, kde se denně objevuje mnoho komentářů podávajících nepřesné, nebo dokonce mylné informace.

Pojďme se tedy podívat na základní fakta a je na vás, jak na základě těchto faktů zabezpečíte vaši rodinu v případě úniků nebezpečných plynů.

Co je vlastně CO2?

Mnozí lidé mylně označují CO2 jako jedovatý plyn. CO2 (oxid uhličitý) je ale ve skutečnosti běžný plyn vyskytující se v atmosféře, půdě nebo oceánech. Můžete se s ním setkat u balených potravin, kde CO2 je součástí ochranné atmosféry balení. Rovněž také při konzumaci sycených nápojů, nebo v lékařství jako součást kyslíku pro zlepšení dýchání.

Otrava CO2 (oxidem uhličitým)

Za běžných podmínek se tímto plynem otrávit nelze. V ovzduší je aktuálně oxid uhličitý zastoupen 0.04% na které lidské tělo nereaguje. Co je ale důležité, při zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchu nastává rovněž zdraví ohrožující stav, kde u koncentrace 5% může člověk pociťovat závratě, "lapat" po dechu, cítit se ospalý, u koncentrace mezi 8 a 10% může člověk upadnout do bezvědomí a zemřít. U vyšších koncentrací můžete na jedno až dvě nadechnutí kompletně ztratit vědomí a smrt nastává do pár minut.

Co je vlastně CO (oxid uhelnatý)

CO - Oxid uhelnatý, často nazývaný jako tichý zabiják je jedovatý plyn bez vůně, chutě nebo barvy, vznikající nedokonalým spalováním fosilních paliv, ať už je to uhlí, plyn nebo dřevo. Nedokonalé spalování nastává při nedostatečném přísunu spalovacího vzduchu. Špatné spalování můžete zaznamenat například u plynového průtokového ohřívače vody nebo plynového kotle, kdy hořící plamen nemá modrou, ale oranžovou barvu. Často zanedbávaná situace, kdy se oxid uhelnatý uvolňuje do vzduchu je i drobné doutnání dřeva ve vašem krbu při zavřené klapce v komínu když jdete spát.

Otrava CO (oxidem uhelnatým)

Správně! Tento plyn je jedovatý už od nízkých koncentrací. Na rozdíl od ohrožující koncentrace CO2 oxidu uhličitého (8-10%) u oxidu uhelnatého CO stačí koncentrace 0,6%, aby zdraví ohrožující situace nastala během pár minut.

Jak zabránit vzniku CO i CO2?

V první řadě je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu ke spotřebiči dle jeho výkonu, díky čemuž je riziko minimalizováno. Dále je nutno pravidelně, 1x za rok zajišťovat provádění servisních prohlídek a kontrolu spalinových cest plynových spotřebičů u oprávněné organizace.
U moderních kotlů je zabezpečeno automatické odstavení spotřebiče z provozu v případě špatného tahu komínu, takovou jistotu ale u starších spotřebičů nemáte.

Kdy vzniká riziko úniku CO - oxidu uhelnatého ?

• nedostatečný přísun spalovacího vzduchu ke spotřebiči – dochází tak k nedokonalému spalování s následným vývinem oxidu uhelnatého do místnosti
• omezená průchodnost spalinových cest (cizí předměty v komínovém tělese, zanedbaná kontrola komínu)
• špatný tah komínu z důvodu atmosférických vlivů (v horkých dnech nebo při nízkém tlaku)
• zanedbaná údržba spotřebiče (únik spalin do místnosti)

Jak se chránit v případě úniku CO a CO2?

Jednoduchým řešením je instalace autonomního čidla oxidu uhelnatého Honeywell XC100D, které nejen že hlídá přítomnost oxidu uhelnatého CO v místnosti už od nejnižších koncentrací, ale zároveň vás informuje o poklesu kyslíku v místnosti a vybízí vás k větrání.

Detektor CO Honeywell XC70-CS

Detektor CO Honeywell XC100

Detektor CO Honeywell XC100D

V případě, že i nadále hledáte ochranu proti CO2, pomůže vám k tomu běžný domácí detektor oxidu uhličitého (detektor CO2), který monitoruje stav ovzduší v prostoru kde čidlo CO2 máte instalováno. Tato zařízení se častěji nazývají analyzátory ovzruší.

Závěrem

Nepodceňujte riziko otravy oxidem uhelnatým nebo udušení oxidem uhličitým. Provádějte pravidelné prohlídky spotřebičů, spalinových cest a instalujte čidlo CO. Tyto náklady nelze vyvážit ztrátou života blízkých.

Comments

Log in or register to post comments