.

Pre úspešnú kolaudáciu

Od 1.7.2008 vstoupila v platnost nová požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška nařizuje instalaci požárních hlásičů do každé novostavby kolaudované od tohoto data. V současné době je trh přesycený různými požárními hlásiči od různých výrobců, né však všechny vyhovují kolaudačnímu řízení. Co musí požární hlásič splňovat?

V dokumentu "Požárně bezpečností řešení", nebo chcete-li, v požární zprávě, naleznete stanovené pokyny pro vaši nemovitost tak, aby odpovídala požárním předpisům.

Kolik požárních hlásičů je potřeba pro vaši nemovitost?

V již uvedeném požárně bezpečnostním řešení bude uveden typ požárního hlásiče. U běžných domů a bytů se jedná o instalaci autonomního požárního hlásiče. Jedná se o typ hlásiče napájený z baterie nezávislém na jakémkoliv zabezpečovacím systému pod podmínkou shody s technickou normou EN14604.

V případě, že v Požárně bezpečnostním řešení není uvedeno jinak, je potřeba dodržet nařízení vyhlášky 23/2008 Sb. následovně:

  • V bytech o ploše do 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče
  • V bytech o ploše nad 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče na každých 150m2 a na každé patro
  • V rodinných domech a bytech - instalace jednoho požárního hlásiče na každé patro

Vhodným místem pro instalaci požárního hlásiče je centrální místnost nebo chodba společná ke zbývajícím místnostem.

Současně s instalací požárního hlásiče je nutné instalovat rovněž Hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34A. Počet takových hasicích přístrojů je rovněž uveden v požárně bezpečnostním řešení.

Aktívne filtre

Požární hlásič / detektor kouře SD-218 poskytuje varování před kouřem šířícím se v důsledku doutnání, nebo hoření. Univerzální, spolehlivý a samostatný hlásič požáru SD-218 je vybaven...

Skladom

SK-20 je nejmenší domáci požární hlásič na světě. Tento stylový hlásič požáru je napájen z 3V lithiové baterie s životností 10let. Tento požární hlásič je vhodný ke kolaudaci.

Skladom

Opticko kouřový hlásič požáru / detektor kouře napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS

Hlásič je vybaven testovacím tlačítkem a tlačítkem pro...

Zboží na cestě

Smoke Sabre je sprej pro testování detektorů kouře. Pomocí teleskopického aplikátoru lze rychle a spolehlivě aplikovat aerosol v předepsané vzdálenosti od hlásiče. Díky nadměrnému tvoření kouře...

Skladom

Autonomní hlásič požáru

Opticko kouřový hlásič požáru napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS

Hlásič je vybaven...

Skladom

Autonomní hlásič požáru s exkluzivním designem

Opticko kouřový hlásič požáru napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS. Tento...

Zboží na cestě

Přenosný práškový hasicí přístroj ke kolaudaci podle normy EN3. Výrobce ČERVINKA.CZECH REPUBLIC s.r.o. Tento hasicí přístroj svou hasební účinnosti 34A vyhovuje podmínkám při kolaudaci domu a...

Skladom

Přenosný práškový hasicí přístroj ke kolaudaci podle normy EN3. Výrobce ČERVINKA.CZECH REPUBLIC s.r.o. Tento hasicí přístroj svou hasební účinnosti 34A vyhovuje podmínkám při kolaudaci domu a...

Zboží na cestě
Skladom
Skladom