.

Práve zľavnený

No products at this time.

Pre úspešnú kolaudáciu

Od 1.7.2008 vstoupila v platnost nová požární vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška nařizuje instalaci požárních hlásičů do každé novostavby kolaudované od tohoto data. V současné době je trh přesycený různými požárními hlásiči od různých výrobců, né však všechny vyhovují kolaudačnímu řízení. Co musí požární hlásič splňovat?

V dokumentu "Požárně bezpečností řešení", nebo chcete-li, v požární zprávě, naleznete stanovené pokyny pro vaši nemovitost tak, aby odpovídala požárním předpisům.

Kolik požárních hlásičů je potřeba pro vaši nemovitost?

V již uvedeném požárně bezpečnostním řešení bude uveden typ požárního hlásiče. U běžných domů a bytů se jedná o instalaci autonomního požárního hlásiče. Jedná se o typ hlásiče napájený z baterie nezávislém na jakémkoliv zabezpečovacím systému pod podmínkou shody s technickou normou EN14604.

V případě, že v Požárně bezpečnostním řešení není uvedeno jinak, je potřeba dodržet nařízení vyhlášky 23/2008 Sb. následovně:

  • V bytech o ploše do 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče
  • V bytech o ploše nad 150m2 - instalace jednoho požárního hlásiče na každých 150m2 a na každé patro
  • V rodinných domech a bytech - instalace jednoho požárního hlásiče na každé patro

Vhodným místem pro instalaci požárního hlásiče je centrální místnost nebo chodba společná ke zbývajícím místnostem.

Současně s instalací požárního hlásiče je nutné instalovat rovněž Hasicí přístroj s hasební schopností alespoň 34A. Počet takových hasicích přístrojů je rovněž uveden v požárně bezpečnostním řešení.

Aktívne filtre

Požární hlásič / detektor kouře SD-218 poskytuje varování před kouřem šířícím se v důsledku doutnání, nebo hoření. Univerzální, spolehlivý a samostatný hlásič požáru SD-218 je vybaven...

Skladom

SK-20 je nejmenší domáci požární hlásič na světě. Tento stylový hlásič požáru je napájen z 3V lithiové baterie s životností 10let. Tento požární hlásič je vhodný ke kolaudaci.

Skladom

Opticko kouřový hlásič požáru / detektor kouře napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS

Hlásič je vybaven testovacím tlačítkem a tlačítkem pro...

Skladom

Smoke Sabre je sprej pro testování detektorů kouře. Pomocí teleskopického aplikátoru lze rychle a spolehlivě aplikovat aerosol v předepsané vzdálenosti od hlásiče. Díky nadměrnému tvoření kouře...

Skladom

Autonomní hlásič požáru

Opticko kouřový hlásič požáru napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS

Hlásič je vybaven...

Skladom

Autonomní hlásič požáru s exkluzivním designem

Opticko kouřový hlásič požáru napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou. Schválený renomovanou zkušebnou VdS. Tento...

Skladom

Hlásič požáru ARGUS Connect je bateriový kouřový hlásič sloužící v interiéru budov ke včasnému zjištění doutnajících požárů a otevřených požárů z nichž uniká kouř. Tento požární hlásič je vhodný...

Posledné kusy v sklade

Přenosný práškový hasicí přístroj ke kolaudaci podle normy EN3. Výrobce ČERVINKA.CZECH REPUBLIC s.r.o. Tento hasicí přístroj svou hasební účinnosti 34A vyhovuje podmínkám při kolaudaci domu a...

Skladom

Opticko-kouřový detektor kouře určený k instalaci dostandardních obytných prostor. Detektor je napájen z vestavěné lithiové baterie se životností až 10 let. Poplach je signalizován jak akusticky...

Skladom

Opticko-kouřový detektor kouře určený k instalaci dostandardních obytných prostor. Detektor je napájen z vestavěné lithiové baterie se životností až 10 let. Poplach je signalizován jak akusticky...

Skladom