.

Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru ČR

V porovnání s rokem 2007 vzniklo o 6,5 % požárů méně, škody jsou vyšší o 51,8 %. Přitom 350 velkými požáry (se škodou 1 milion Kč a více), tzn. 1,7 % z celkového počtu, vzniklo 75 % z celkových škod. Usmrcených osob bylo v roce 2008 o 9,2 % více a zraněných o 8,4 % více.
Hasiči bezprostředně zachránili při požárech 520 osob a dalších 6 160 osob bylo před požáry evakuováno.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2008 vzniklo na území ČR v průměru denně 57 požárů a škoda 9 milionů Kč.
Uchráněné hodnoty jednotkami PO 4,4x převyšují škody přímé.

Základní ukazatele

Druh Hodnota
počet požárů 20 946
přímé škody (Kč) 3 277 297 400
uchráněné hodnoty (Kč) 14 545 693 000
usmrceno osob 142
zraněno osob 1 109


Zdroj: HZSČR